Política de privacitat

1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASDEIDEAS S.L. no es fa responsable de l'contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Asimismo, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

ASDEIDEAS S.L. declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. en conseqüència, ASDEIDEAS S.L. no se hace responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

ASDEIDEAS S.L. no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancel·lació, instal·lació o interrupció de l'servei del web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.asdeideas.cat no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ASDEIDEAS S.L. no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei al Portal.

2. PUBLICITAT

El web: www.asdeideas.cat podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

ASDEIDEAS S.L. no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3. MODIFICACIONS

ASDEIDEAS S.L. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. RESERVA DE COOKIES

ASDEIDEAS S.L. se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, ASDEIDEAS S.L. informa que las cookies se asocian al usuario anónimo ya su ordenador y no proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que se instalen en su disco duro. No obstant això, para acceder a los sitios web de ASDEIDEAS S.L. no es preceptiva la instalación de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

5. Protecció de dades PERSONAL

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica y el Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, ASDEIDEAS S.L. informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, aquesta obligació continués fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Els menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador del web de, ASDEIDEAS S.L. con la finalidad de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Asimismo, ASDEIDEAS S.L. informa de la posibilidad de ejercer los derechos de accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supressió que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre-les a altres serveis, aquests drets es podran exercir deixant constància del seu enviament i de la seva recepció, a través del correu electrònic [email protected], ​​aportant fotocòpia de l'DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el / els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit / acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu de l'formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu de l'formulari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a ASDEIDEAS S.L. seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de ASDEIDEAS S.L.

així mateix, ASDEIDEAS S.L. se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

7. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relación entre el usuario y ASDEIDEAS S.L. se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y ASDEIDEAS S.L., los juzgados o tribunales de la localidad de ALCOBENDES.

política de privacitat